Mates Josef (1895 -?)

Severočeský anarchista Josef Mates patřil k poslední nastupující generaci anarchistů minulého století. Narodil se 25. srpna 1895 v Oseku na Duchcovsku Josefu a Františce Matesovým. Maminka Františka pocházela z Trypšic na Mostecku, tatínek Josef z Koštic na Lounsku. Tatínek byl horník, po první světové válce se vypracoval na dozorce na dole Viktorin. Rodiče byli bezvěrci a ani syna Josefa Matese nedali pokřtít.

Jako náctiletý se stal sympatizantem České anarchistické federace (ČAF). Přeplácel si anarchistické časopisy „Zádruha“ a „Mladý Průkopník“. Další podrobnější informace o jeho zapojení do činnosti tamního anarchistického hnutí postrádáme.

Ještě před první světovou válkou se dal na havířinu a pracoval jako kopáč uhlí. Po válce ve své profesi pokračoval a fáral na dole Viktorin. Se svojí ženou bydleli v Háji v domě s číslem popisným 58. Konec válečných hrůz přinesl do jejich příbytku první radost, byla jí dcera Anna Matesová, která se narodila 11. prosince 1918, za dva roky pak Emilie Matesová 5. října 1920.

Po válce se Josef Mates zapojil s energií vlastní mládí do rodícího se revolučně syndikalistického hnutí z řad anarchistického hornictva. Sdružení československých horníků bylo založeno v Duchcově 28.-29. prosince 1918. Sdružení československých horníků (1918 – 1930) byla syndikalistická organizace pod heslem „Osvobození dělníků bude dílem jich samých. Přímou akcí k obrození proletariátu“, která navazovala personálně a tradicí na anarchosyndikalistickou Zemskou jednotu horníků. Počátkem roku 1919 byla ustanovena také odbočka syndikalistů v Háji u Duchcova. Na valné hromadě byl Josef Mates zvolen pokladníkem odbočky, dostal na starost vybírání členských příspěvků, solidárních peněžních sbírek a finanční hospodaření místní organizace.