MEZINÁRODNÍ SLAVNOST KOMUNY V NEW YORKU, 17.3.1894

Čeští anarchisté v New Yorku, krom organizace vlastní Slavnosti Pařížské komuny, se účastnili také Mezinárodní oslavy Pařížské komuny, která proběhla 17. března 1894 a za participace většiny anarchistických skupin napříč národnostmi. takto se na akci svolávali ti čeští z Mezinárodní dělnické jednoty na stránkách „Dělnických listů“:

„V sobotu dne 17. března 1894 večer o 8 hodině pořádají veškeré anarchisticko-komunistické skupiny v New Yorku velkolepou slavnost na oslavu revoluce dne 18. března 1871 v Paříži, která se odbývá v obou sálech Clarendon Hall, 118 E. 13. ul., mezi 3. a 4. Ave. Několik zpěváckých spolků spoluúčinkuje. Řečniti se bude anglicky, německy, francouzský, španělsky, italsky atd. Lístek pro rodinu stojí 25 ctů. Čeští soudruzi, kteří súčastní se této mezinárodní slavnosti, sejdou se v sobotu určitě o 7 hodin večer v Urwiener Halle, č. 433 E. 14. ul., mezi 1. Ave. a Ave. A, odkud odeberou se společně do Clarendon Hall. Soudruzi dostavte se v určitý čas a v počtu nejhojnějším.“

Dělnické listy přinesly také kratičkou zprávu z proběhlé akce:

„V sobotu dne 17. tohoto měsíce uspořádaly veškeré anarchistické skupiny všech národností v New Yorku velkou slavnost komuny, která byla hojně navštívena. Byla to slavnost opravdu mezinárodní, neboť súčastnili se jí Francouzi, Španělové, Italové, Němci, Češi, Rusové, Poláci ba i černoši a mulati byli zastoupeni. Po půlnoci dostavila se však brutální policejní rota v počtu asi 30-40 obuškářů a odvolávajíc se na nedělní zákon, účastníky slavnosti vypudila. Při tom bylo několik mužů, žen i dětí od klackařů uhozeno. Bylo očividno, že praetoriáni chtěli provokovat krveprolití“.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 17.03.1894, č. 20