MEZINÁRODNÍ SLAVNOST PAŘÍŽSKÉ KOMUNY S ÚČASTÍ ČESKÝCH ANARCHISTŮ V CLEVELANDU 18.3.1889

Oslava výročního dne prohlášení Pařížské komuny konaná 18 března 1889 v Germania Hall v Clevelandu od mezinárodních skupin dělnických vypadala vskutku skvěle. Program slavnosti byl tak bohatý že každému poskytoval hojný a dosti vzácný požitek. Prostorná síň byla tak plná, že mnozí nalezli v pozadí již jen místa k stání. A také gallerie, zadní i vedlejší byly úplně obsazeny. Dámy i pánové byly v bezvadných úborech, takže by nikdo nebyl hádal ani podle zevnějšku ani podle chování,že ti kteří tu výroční den pozdvižení dělnictva a jiných březnových revoluci oslavují, jsou ti od kapitalistického tisku rozkřičení komunisti, petrolejníci a petrolejnice atd. Spořádanější a ušlechtilejší společnost než zde shromážděna byla, nedá se skoro ani mysleti. Ovšem že tu nebylo těžkých hedvábných, atlasových a jiných drahocenných rob ani diamantový šperků, ale tím upřímněji a srdečněji zářily tváře přítomných a tím nenucenější byla zábava. Slavnost zahájena německým sborem provedeným od „Maennerchoru” načež známý Paul Grottkau měl řeč o dějinách a významu Pařížské komuny. Řeč měla jen tu vadu, že k takové příležitosti byla příliš dlouhá, neb trvala 1 hodinu. Pak zazpívána dělnická marseillaisa, načež měl p. Jakub Mikulanda z Chicaga řeč českou, rovněž o významu Obce pařížské pro dělnické hnutí pojednávající. Na to následovaly smíšený sbor „Pojď sem” („Vyzvání k tanci“), skladba roztomilá a roztomile přednesená, která elektrizovala zejména cizojazyčné obecenstvo, — překrásný koncert na citery provedený od bratří Vošmyků a Františka Kysely ml., řeč anglická, pak opět produkce na citeru velmi tklivě a uhlazeně přednešená a smíšený sbor Lumíra „Jarní píseň,” vroucně přednesený. Tím program vyčerpán, načež následoval tanec. Sluší ještě podotknouti, že smíšený sbor „Lumír” po první písni byl tak bouřlivě volán, že musel, přidati ještě jednu píseň. Mezi obecenstvem pak a zpravodaji novin šel jeden hlas, že palma večera náleží „Lumíru”.

Dennice novověku: orgán Bratrstva Česko-Slovanských podporujících spolků. Cleveland, Ohio: V. Šnajdr & Kořízek, 21.03.1889

Jakub Mikolanda (1854 – 1907)