Mimořádná valná hromada Dělnické pekárny v Libkovicích 15.srpna 1909

Dne 15.srpna 1909 svolali anarchističtí družstevníci mimořádnou valnou hromadu Novokooperační delnické pekárny „Federace“ v Libkovicích. Jelikož měla anarchistická družstevní pekárna své sídlo v Lomu, konala se mimořádná valná hromada v hostinci pana Bedřicha Pavla „U Šenfluků“ v Lomu. Hlavní důvodem setkání bylo vyřešit naléhavé obchodní záležitosti týkající se pekárny. Svolavatelem byl ředitel a známý anarchista a anarchosyndikalista Alois Bašus.