MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČESKÉ ANARCHISTICKÉ FEDERACE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (1906)

Volná skupina České anarchistické federace v Českých Budějovicích se v roce 1906 scházela ke schůzím, poradám, přednáškám a dalším vzdělávacím akcím v hostinci pana Jirsíka „U Bellera“ na Josefském náměstí. Organizační schůze se odbývali každou první středu v měsíci. Dle potřeby se svolávaly mimořádné schůze. Na schůzích bylo možno se přihlásit za člena ČAF a nebo se přihlásit k odebírání anarchistického časopisu „Práce“ u důvěrníka Jaroslava Cvejna.