Mladý Průkopník (1912–1914)

Anarchistický list „Mladý Průkopník“, povětšinou vycházející jako čtrnáctideník v Praze na Žižkově, se stal publikačním orgánem anarchistické mládeže se silným akcentem na antimilitarismus.

Při vydávání časopisu se skloubila spolupráce anarchistické mládeže se starší generací anarchistů, především v osobě žižkovského anarchisty a člena České anarchistické federace Michaela Káchy. Michael Kácha jako zkušený redaktor se stal zodpovědným redaktorem a vydavatelem tohoto listu, za mládež list vedl pražský anarchista Josef Holub.

Michael Kácha (1874–1940)

První číslo „Mladého Průkopníka“ vyšlo 13. června 1912. Přihlásilo se k odkazu stejnojmenného listu z roku 1910, jenž byl zastaven během represivní vlny proti mladým anarchistům – antimilitaristům. Časopis vycházel každý druhý čtvrtek v měsíci v rozsahu 8 stran, jeden výtisk stál 6 haléřů. Roční předplatné činilo 1 korunu, do ciziny pak 1 korunu a 36 haléřů. Redakce sídlila v bytě Michaela Káchy na adrese Jeseniova č. p. 1164 v Praze na Žižkově.

Jeseniova_1164/47 v Praze na Žižkově – zde sídlila redakce Mladého průkopníka v bytě Michaela Káchy.

V obnovené redakci působili další příslušníci anarchistické mládeže: Josef Marek, Petr Pech, Ladislav Steinz, Václav Ort, Bohuslav Vrbenský či Anna Pammrová. Neméně důležitou úlohu sehrály další desítky příslušníků anarchistické mládeže, kteří obětavě rozšiřovali časopis mezi svými vrstevníky. Zmiňme aspoň některé: Vrbický, Brabec, Hořice, Svoboda, Vršovský, Ineman, Zajíček, Hamouž, Fiala, Šmíd, Makalouš, Matoušek, Pošva, Vávra, Zíta, Václavík, Schneider, Jaroš, Lehký, Meisner, Slezák Křenek, Čáslavská, Burýšek, Ryšavý, Janeš, Andra, Douša, Dvořák, Bartoš, Drda, Strnad, Filip, Dlouhý, Klíma, Smaloch, Doleček, Jakubka, Moudrý, Vencl, Vorlíček, Praha, Juren či Drobná. Mladý Průkopník se stal tribunou „Klubu mládeže Ratolest“ a mládeže z řad České anarchistické federace (ČAF).

Petr Pech

Vydávání „Mladého Průkopníka“ přerušila až 1. světová válka a zákaz vydávání všech anarchistických periodik, jenž zastavil jeho třetí ročník vycházení, a tak poslední číslo vyšlo dne 23. července roku 1914. Od třetího ročníku nahradili Michaela Káchu jeho kolegové a taktéž příslušníci anarchistické omladiny Mudr. Bohuslav Vrbenský a Ing. Vlasta Borek. Po vyhlášení války byli Kácha, Vrbenský, Borek a další anarchisté zatčení a internováni v dolnorakouském Göllersdorfu.

Michael Kácha na podzim roku 1914 na dvoře pražského policejního ředitelství ve skupině politických vězňů.