Mostecký časopis „Omladina“ před soudem (1894)

Redaktor mosteckého socialistického listu „Omladina“, Karel Rosák, byl včera pohnán před porotní soud k zodpovědnosti pro článek „Rodina a anarchie“, otištěný v „Omladině“ z 10. srpna 1894, v němž shledalo návladnictví skutkovou povahu přečinu proti veřejnému pokoji a řádu dle § 365 trestního zákona.

Zmíněný článek byl ohlasem myšlenek jistých „myslitelů“, kteří se vyslovili proti manželství, jehož zrušení a nahražení tak zvanou „volnou láskou“ je význačným bodem na programu krajního křídla socialistických stran.

Redaktor „Omladiny“ byl pro uveřejnění článku toho postaven včera před soud. Obžaloba zněla na přečin dle § 305 trestního zákona zneuctění manželství a dále pro přečin dle § 300 trestního zákona snižování úředního nařízení, jehož se dopustil lokálkou „Konfiskace“ v témže čísle uveřejněnou. Přelíčení bylo na návrh veřejného žalobce prohlášeno tajným. Obviněný žádal, aby důvěrníkem jmenován byl jeho přítel Schniler, který pro politický delikt se nalézá ve vazbě v novoměstské trestnici. Soud však rozhodl, že důvěrníci mohou býti jmenováni pouze z přítomných osob a žádosti obviněného nevyhověl.

Porotcům byly dány dvě hlavní otázky a jedna dodatečná znějící na přestupek čl. 22 tiskového zákona. Na první hlavní otázku, týkající se znectění zákona a na eventuelní odpověděli porotci většinou hlasů kladně.

Na základě toho výroky byl Rosák uznán vinným a odsouzen pro přečin dle § 305 trestního zákona na dva měsíce do tuhého vězení a pro přestupek na tři dny do vězení.

zdroj: noviny „Národní politika“ z 6. 11. 1894