MRTVÍ ČEŠTÍ DĚLNÍCI PŘI KVĚTNOVÝCH NEPOKOJÍCH V MILWAULKEE (1886)

Chicago nebylo místem jediným, kde krev miaulý týden tekla. Též v Milwaukee prolita následkem štvanic anarchistických, krev a to krev slovanská, polská a česká. Tak jako jinde udály se i zde stávky na 1. května a též v hutích v Bay View, v jižní části města zastavili práci dělníci, většinou Poláci a Češi. Však společnost najala jiné dělníky, kteří dále pracovali.

Od pondělka panovalo mezi strajkujícími vřeni a v úterý došlo k shluknuti před dílnama, kteréž rozehnáno policií a milici. Jelikož vznikly obavy možných násilností, zejména následkem zpráv o bouřích v Chicago, svolána sem na rychlo státní obrana se všech částí státu, k zabránění propuknutí nepokojů. V noci z úterka na středu střežila část strajkujících dílny a usneseno prý, ve středu útok podniknouti.

Také skutečně as 1500 lidí dostavilo se k hutím, ozbrojeni jsouce klacky, tyčemi, kamením ba i kosami a povzbuzováni anarchisty Grottkau a jinými.

Anarchistická červená vlajka ovšem nechyběla. Když se přiblížili k hutím, dána jim velitelem milicie výstraha, aby v blížení se ustáli a když neuposlechli, nýbrž hnali útokem, vystřelila obrana. Takového přivítání se útočníci ovšem nenadáli a rozprchli se, zanechavše čtyry mrtvé neb smrtelně raněné, několik těžce raněných a asi tucet bylo lehčeji raněno.

Následující je seznam raněných:

  • František Kurkel, dílovedoucí mladý z válcovny, střelen do srdce, mrtev.
  • Michal Ruhalski, dělník 30 roků starý, raněn do prsou, zemřel za 30 minut.
  • Martin Jankovic, raněný v prsou smrtelně.
  • Nováček 14 let starý smrtelně raněn v břiše.
  • Kazimír Dudek má 4 kule v sobě; přišel do Milwaukee ze Seymour a přidal se k davu. Zemře.
  • Albert Urtman, dvě kule, nebezpečně poraněn.
  • Jan Marš, 20 let stár, dělník střelen do břicha.
  • Neznámý jeden Polák asi 23 roky starý; raněn do břicha a utíkal ještě 150 kroků a padl.
  • Michal Rubolski, 30 roků starý těžce raněn.

Asi tucet jiných bylo lehčeji raněno, že mohli ještě odejíti, neb byli odvedeni od svých přátel do města.

Pokrok západu: týdenník politický, poučný a zábavný, Omaha, 12.05.1886