Musil Jan (1873 -?)

Žižkovský anarchista Jan Musil pocházel z Pelhřimova, kde se v roce 1873 narodil na čísle popisném 18. Ještě v Pelhřimově se seznamuje se svojí nastávající Marií Šlechtovou, narozenou v roce 1878. Dne 21. května 1897 se jim narodila dcera Karolína Musilová, to ještě bydleli v Pelhřimově č.p. 61. Záhy poté se stěhují do Prahy a tentýž rok se usazují na Žižkově. Zde se také berou a svatba se koná 22. srpna 1897. Jan Musil si zažádá o domovské právo, které nakonec získá až 6. května 1908, kdy se stává oficiálně Žižkovákem. V Praze se živí jako malíř pokojů.

V Praze se seznamuje s anarchistickými myšlenkami a zapojuje se do hnutí neodvislých socialistů – anarchistů. Stal se zakládajícím členem Vzdělávacího klubu „Pokrok“ na Žižkově, který byl založen 14. července 1896. Byl to právě anarchista Jan Musil, kdo podal jako navrhovatel žádost úřadům na povolení spolku. Na ustanovující valné hromadě konané 7. ledna 1897 byl zvolen za vůbec prvního místopředsedou. Na mimořádné valné hromadě konané jen o pár dní později 11. ledna 1897 je zvolen v pořadí druhým předsedou spolků žižkovských anarchistů. Post předsedy vymění za jednatele, kdy je na valné hromadě dne 18. ledna 1898 zvolen do této funkce. Na pololetní valné hromadě konané 9. srpna 1898 je Jan Musil zvolen opětovně místopředsedou. Následující rok je na další pololetní valné hromadě, která se odbývala 26. července 1899 je zvolen jednatelem spolku.

Vzdělávacího klubu „Pokrok“ byl v letech 1904 až 1908 členskou sekci anarchosyndikalistického svazu Česke federace všech odborů (ČFVO) a tak se i Jan Musil stal aktivním anarchosyndikalistou a členem ČFVO, nejúspěšnější anarchosyndikalistické organizace v dějinách českého anarchismu. Na svém vrcholu ČFVO čítala na 4000 členů ve 130 odborových organizacích a skupinách. Jan Musil byl aktivní krom zmiňovaného spolku i v místní skupině ČFVO Žižkov.