NA BOJIŠTĚ (František Hlaváček)

(na melodii „Vzhůru bratři, na palubu spějme . . .“)

Vzhůru bratří, na svá místa spějme, 
k boji se již blíží hodina!
Pro svobodu ve zápas se dejme,
[: ku předu nás hladová žene rodina :].

Pro tebe, svobodo naše drahá,
pro tebe se v zápas dáváme!
Vzpomínka na vítězství je blahá,
[: věř, že se ničím víc ostrašit nedáme :].

V naších řadách svaté právo známe,
v žilách našich bojovná je krev.
Vůle naše otroctví rozláme,
[: vzhůru ať nepřítel pocítí ten náš hněv :].

Frank Hlaváček.

František Josef Hlaváček (1853 – 1957)