NA SOCHU SVOBODY (Neznámý autor)

Battery park. — Noc pozdní — 
moře šumí válem;
socha obrovská, socha svobody —
o, ironie! — trčí nad přístavem.

K čemu Jsi zde postavena,
bys hlásala země této svobodu ?
O nikoli! Nám k výsměchu,
bys zakryla tu naší porobu !

Což necítíš ty větry, jež přeplněné křivdou
bijí do Tvých skrání ?
Což neslyšíš to moře,
které hučí kolem Tebe, jako v proklínání ?

Pohleď! Tam palác, jehož okna
v světel záplavě se noří:
Šlechtic z Evropy se žení
a nejprvnější občan Ameriky se erbu jeho koří.

Však pohleď sem! Zde na sedadlech
odpočívá řada postav skřehlých.
Brrr, jak je zima, jak nevlídný ten park —
poslední to útočiště vyvržených.

Tys symbol náš! Nuž obživni !
O obživni, však zůstaň jako z rudy.
Zahoď tu knihu, pochodeň pak zapal,
do pravice vezmi prapor rudý.

Tys symbol náš ! Nuž obživni
a napni sílu svojich svalů,
pro volnost, pro obrození lidstva,
jež utápí se v kalu.

Nechť kovová tvá ňádra se rozvlní,
a záře s pochodně Tvé všecko oslní,
a hlas Tvůj zavzní hromu mocí:
„Sem ke mně bratří! Jdu Vám ku pomoci!’

- il.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 04.06.1896