Nákupní družstvo spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Záluží u Mostu (1909-1921)

Anarchistické družstvo s názvem Nákupní družstvo spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Malthýru zapsané společenstvo s ručením obmezeným bylo u krajského soudu v Mostě zapsáno 4. března 1910. Družstvo vzniklo následkem několika veřejných schůzí svolaných místními anarchisty ze Zemské jednoty horníků na protest proti nehoráznému zdražení mléka. Anarchisté se rozhodli zahájit bojkot dodavatelů a prodejců mléka, a nakonec se situaci rozhodli vyřešit tím, že si založí dělnické družstvo a začnou si mléko obstarávat sami bez prostředníků, kteří si hrabou sobě do kapsy a prodávají s přemrštěnými cenami.

Ustanovující schůze Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Záluží u Mostu se konala již 19. prosince 1909. Ve stanovách družstva se za účelem psalo: „ Předmětem podniku je obstarávání nákupu mléka ve velkém, jakož i mlékařských výrobků všeho druhu případně i zpracování výrobků týchže a prodáváním téhož členům proti hotovému neprodlenému zaplacení, jakož i podporování spořivosti členů přijímáním a zúrokováním úspor. Prodávání zboží nečlenům je úplně vyloučeno“.

Na ustanovující schůzi byli zvoleni členy představenstva: předsedou horník Klabík František ze Záluží č.p. 151, pokladníkem horník Fröhlich František ze Záluží č.p. 14 a kontrolorem horník Šíp Jan ze Záluží č.p. 149. Dalšími členy představenstva zvoleni: horník Šedivý František ze Záluží č.p. 77, Končálová Anna ze Záluží č.p.161 a Koláčková Marie ze Záluží č.p.161. Zprávy družstva byly zveřejňovány v pražských časopisech „Družstevník“ a „Právo lidu“, ale také v místních „Hornických listech“, vydávaných v Duchcově. Závodní podíl byl pro vstup do družstva byl stanoven na 5 korun.

Na valné hromadě družstva v roce 1910 byl dosavadní výbor ve svých funkcích potvrzen, pouze Fröhlicha Františka vystřídal na postu pokladníka horník Kokoška Antonín ze Záluží. Předsedou zůstal nadále horník Klabík František ze Záluží č.p. 151 a kontrolorem horník Šíp Jan ze Záluží č.p. 149. Dalšími členy představenstva zvoleni: horník Šedivý František ze Záluží č.p. 77, Končálová Anna ze Záluží č.p.161 a Koláčková Marie ze Záluží č.p.161.

V roce 1911 bylo představenstva nezměněno v tomto složení: předsedou horník Klabík František ze Záluží č.p. 151, pokladníkem horník Kokoška František ze Záluží a kontrolorem horník Šíp Jan ze Záluží č.p. 149. Dalšími členy představenstva zvoleni: horník Šedivý František ze Záluží č.p. 77, Končálová Anna ze Záluží č.p.161 a Koláčková Marie ze Záluží č.p.161.

Na valné hromadě v roce 1912 došlo k velké personální obměně: předsedou zvolen Štrebl Václav, pokladníkem Kokoška František, kontrolorem Korynta Jan. Přísedícími členy představenstva Pošta Václav a Krchov Josef a Končálová Anna, všichni ze Záluží a povoláním horníci.

Členové nákupního družstva na valné hromadě, která se konala 26. ledna 1913, si zvolili následovně: předsedou zvolen Štrebl Václav, pokladníkem Kokoška František, kontrolorem Müller Karel. Přísedícími členy představenstva Pošta Václav a Krchov Josef a Pešta František, všichni ze Záluží a povoláním horníci.

Valná hromada v roce 1914 potvrdila dosavadní členy ve svých funkcích a představenstvo mělo toto složení: předsedou zvolen Štrebl Václav, pokladníkem Kokoška František, kontrolorem Müller Karel. Přísedícími členy představenstva Pošta Václav a Krchov Josef a Pešta František, všichni ze Záluží a povoláním horníci.

Na valné hromadě v roce 1915 byli zvoleni: předsedou zvolen Štrebl Václav, pokladníkem Kokoška František, kontrolorem Müller Karel. Přísedícími členy představenstva Fišer Vojtěch, Šourek František a Pešta František, všichni ze Záluží a povoláním horníci.

Další řádná celoroční valná hromada se odbývala 20. února 1916: předsedou zvolen Procházka Václav, pokladníkem Šourek František, kontrolorem Müller Karel. Přísedícími členy představenstva Fišer Vojtěch, Bečvář Josef a Kadlec Karel, všichni ze Záluží a povoláním horníci.

Valná hromada v roce 1917 nepřinesla žádné změny a složení představenstva zůstalo následující: předsedou zvolen Procházka Václav, pokladníkem Šourek František, kontrolorem Müller Karel. Přísedícími členy představenstva, Bečvář Josef a Kadlec Karel, Fišer Vojtěch všichni ze Záluží a povoláním horníci.

Valná hromada, která se odbývala 24. února 1918 zvolila následující představenstvo: předsedou zvolen Hřích Josef ze Záluží č.p. 43, pokladníkem Šourek František, kontrolorem Müller Karel. Přísedícími členy představenstva Patočka Karel ze Záluží č.p. 148, Drmla Jan ze Záluží č.p. 15 a Kadlec Karel, všichni ze Záluží a povoláním horníci.

Na valné hromadě v roce 1919 bylo zvoleno představenstvo ve stejném složení: předsedou zvolen Hřích Josef ze Záluží č.p. 43, pokladníkem Šourek František, kontrolorem Müller Karel. Přísedícími členy představenstva Patočka Karel ze Záluží č.p. 148, Drmla Jan ze Záluží č.p. 15 a Kadlec Karel, všichni ze Záluží a povoláním horníci.

Na valné hromadě v roce 1920 došlo jen k výměně funkci, ale personální složení zůstalo stejné: předsedou zvolen Patočka Karel ze Záluží č.p. 148, pokladníkem Šourek František, kontrolorem Müller Karel. Přísedícími členy představenstva Hřích Josef ze Záluží č.p. 43, Drmla Jan ze Záluží č.p. 15 a Kadlec Karel, všichni ze Záluží a povoláním horníci.

Valná hromada v roce 1921 zvolila následující představenstvo: předsedou zvolen Patočka Karel ze Záluží č.p. 148, pokladníkem Šourek František, kontrolorem Müller Karel. Přísedícími členy představenstva Hřích Josef ze Záluží č.p. 43, Drmla Jan ze Záluží č.p. 15 a Janko Josef, všichni ze Záluží a povoláním horníci.

Zanedlouho byla svolána mimořádná valná hromada dne 9.ledna 1921, na které bylo usneseno družstvo rozpustit. Likvidátory byli určeni dosavadní členové představenstva Patočka Karel, Šourek František, Müller Karel, Drmla Jan, Janko Josef a Hřích Josef. Nákupní družstvo spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Záluží bylo definitivně vymazáno rozhodnutím krajského soudu v Mostě dne 23.listopadu 1922.