NÁM RUDÝ PRAPOR VLAJE (František Hlaváček)

(nápěv na melodii „Naprej, zastava Slave“)

Nám rudý prapor vlaje, 
nuž spěchejte v náš střed!
Proletář všeho kraje
jde mužně s námi v před.

Povinnost svatá velí
bychom se vzepřeli,
a jak rekové smělí
saň bídy potřeli.  

Nám rudý prapor vlaje
nuž spěchejte v náš střed!
Proletář všeho kraje
jde mužně s námi v před.

Vzhůru! Vzhůru!

Nepřítel nás stále mučí,
bída myslit, válčit učí,
kapitál na nás útočí,
pročež bratři, všichni v boj!

Solidárně k sobě stůjme,
svobodě vše obětujme,
za svobodu agitujme,
ať dosáhneme svůj cíl!

Nám rudý prapor vlaje,
nuž spěchejte v náš střed!
Proletář všeho kraje
jde mužně s námi v před.

Frank Hlaváček

Marie a František Hlaváčkovi (1933) v Chicagu