NAPNEM, BRATŘI, NAPNEM SÍLY (František Hlaváček)

(na melodii „Spi Havlíčku . . .“)

Napnem, bratří, napnem síly, 
ať dojdeme k žádoucímu cíli:
sociální svobody.

V celém světě bída vládne
lid pracovní dosud nemá žádné
společenské rovnosti.

Naše práce jmění tvoří,
ale kapitál nás hladem moří
a drží nás v otroctví.

Čím více se namáháme
tím horší za to odměnu máme
za dnešního systému.

My jsme základ společnosti,
proto nesmí se nám házet kosti —
my chcem také užívat!

My chcem všechna lidská práva
a vše, co příroda štědře dává
bez rozdílu tvorům svým.

Máme trpět, hynout stále?
Bratří, to by nebylo nám k chvále,
bylo by to zbabělství.

Dobývejme volnost, práva,
ať společnost jednou už je zdráva,
ať je každý svoboden.

Vzmuž se lide, vzmuž se k činu,
hleď odstranit hnusnou otročinu,
zbavit se jí na věky.

Ať nás štvou, mučí v žaláři —
nedej se odstrašit proletáři:
vítězství tě nemine.

Frank Hlavaček.

František Hlaváček řeční nad hrobem J.B.Pecky (1922)