Nedělní anarchistické školy v Chicagu

Děti českých anarchistů a anarchistek navštěvovali tzv. nedělní školy, které provozovali chicagští anarchisté. Přestože nesly název „nedělní“, děti anarchistů do školy docházely denně.

První nedělní škola byla otevřena na jaře roku 1888 v Lake View. Navštěvovalo ji asi 190 dítek. Druhá anarchistická škola byla založena v srpnu 1888 v Jeffersonu a docházelo do ní zpočátku asi 50 dětí anarchistů a socialistů. Třetí anarchistická škola byla otevřena zanedlouho v září roku 1888 anarchistickým dělnickým spolkem „Arbeiter Bildungs Verein“. Vyučovací prostory se nacházeli v Thalia Hall na adrese Clybourn Avenue 58 ve čtvrti Nord Side. Podle informace z 9. 12. 1888 jí tehdy navštěvovalo 230 dětí, avšak prostory Thalia Hall byly malé, jinak by ji navštěvovalo ještě více dělnických dětí. I tak jich každý den docházelo kolem stovky.

Odborový hostinec „ Thalia Hall“, který se nacházel na čísle popisném 703 Milwaukee Avenue v Chicagu. Scházeli se v něm především němečtí a čeští anarchisté v 80. letech 19. století.

Anarchistické „nedělní školy“ se staly protiváhou církevním školám, jelikož anarchisté nechtěli své potomky vystavovat náboženské indoktrinaci. Na školách se nevyučovaly hodiny náboženství, naopak byla zaměřena ateisticky. Děti se učily čtení, psaní, literaturu, přírodopis a evoluční vývoj přírody, zeměpis, dějiny včetně těch dělnických a morálku (místo hodin náboženství). Výuka byla dále zaměřena na zpěv a hraní na hudební nástroje, pouštěna jim byla hudba striktně sekulární, žádné písně opěvující boha. Odpoledne členové anarchistického uměleckého spolku „Workingmens Educational Society“ učili děti malbě a kreslení.

Nedělní anarchistické školy v Chicagu.

Děti se na škole učily povětšinou učili v německém jazyce, který ovládaly také ty české. Znalost si přivezli čeští anarchisté z domova z Rakouska – Uherska.

Na školách místo Vánoc coby křesťanského svátku byla anarchisty zorganizována benefiční sbírka mezi dělnictvem pro dělnické sirotky. První benefiční akce ve prospěch osiřelých dětí proběhla 22. 12. 1888.

Na škole učil například pětatřicetiletý německý anarchista Dr. Kleinoldt. Anarchistické školy musely čelit útoku klerikálních míst, kterým byla jejich bezvěrecký výuka trnem v oku. Se stejnou nelibostí jejich existenci nesli bohatí chicagští měšťáci, podle jejich představ se děti anarchistů učily na škole teoriím anarchismu, především Johanna Mosta a pedagogové je učili sestrojovat bomby, střelbě a podobně, což se anarchističtí pedagogové i redaktoři anarchistického tisku snažili dementovat a dokonce zdůrazňovali, že dětem není vnucována žádná doktrína, ani ta anarchistická.

Vznik anarchistických škol a velký zájem z řad německých, rakouských a českých anarchistických rodičů ukazuje, že ani represivní vlna po květnových událostech roku 1886 a popravě „chicagských mučedníků“ hnutí nezlomila. Nadále, byť značně oslabeně, pokračovalo ve své různorodé činnosti.