NEPRAVÉMU ORLU (František Hlaváček)

Říkával jsi, sílu orlí 
že jsi v sobě cítil.
Orel chtěl do výše letět,
pštros se dolu zřítil.

HLAVÁČEK, Frank. Pochodeň: Básně dělnické. New York: nákladem vlastním, 1896.