Neumann Kamil (1878-?)

Kamil Neumann se narodil v roce 1878 v Mělníku. První manželkou byla Marie rozená Černá. Narodila se 9. června 1875. Společně se odstěhovali na Žižkov. Živila se jako soukromnice. Zemřela 3. srpna 1907. Jelikož byla taktéž bezvěrkyně, měla civilní pohřeb a byla pochována na Olšanech. Jako vdovec se podruhé oženil a jeho druhou ženou se stala Karla Neumannová, která se narodila v roce 1885. Kamil Neuman se živil jako typograf, mezi touto profesí nebyl jediným anarchistou.

Kamil Neumann se stal členem místních anarchistických spolků. Aktivní byl především v bezvěreckém hnutí. Patřil mezi zakládající členy anarchistické bezvěrecké organizace Spolku Volných myslitelů na Žižkově. Na ustanovující valné hromadě, která se sešla 12. července 1907, byl zvolen jednatelem a tento post zastával jedno funkční období a mandát mu skončil 4. července 1908.