NEZOUFEJ (František Josef Hlaváček)

Nezoufej lide pracovný, 
že v porobu jsi ukován,
že zápas tvůj je nerovný
a v něm že budeš udolán.

O nebude vždy vítězem
tyran, loupežný kapitál,
dělnické reky zplodí zem,
aby se lid zas volným stal.

A třeba dosud v okovy
vrhá nás kletý lidstva vrah,
lid práce boj mu vypoví
a moc jeho povalí v prach.

Co plátno vrahům násilí,
když nám spojencem právo je !
To řady naše posílí
a povede nás do boje.

Již dnes mužnější proletář
na bojiště se svolává
a každý trapič, otrokář
o panství své se obává.

A přijde čas, kdy otroci
pouta zlomí, meč uchvátí
a kapitálu velmoci,
starý, velký dluh oplatí.

O, bude to boj rozhodný
o práva lidská, svobodu,
v němž padne systém hanebný
a volnost vzejde národu.  

V ten den, jenž naší odvetou,
se všichni ve boj vrhneme
a moc tyranů prokletou
i s trůny jejich strhneme.

Pak na vždy bude zničena
vláda „deseti tisícův"
a třída dnes tak sklíčená,
bude mít šťastných dědicův.

O lide náš, jen nezoufej! —
Mužnost je nejpřednější ctnost!
V boji za volnost vytrvej,
vždyť tobě patří budoucnost!