Novák Antonín (1885 – 1946)

Rodina syndikalisty Antonína Nováka pocházela z východních Čech, z malé obce Lubná nedaleko Litomyšle. Již v osmdesátých letech se vydali na hornický sever, kde se Antonín Novák narodil dne 3. února 1885 v Duchcově. V roce 1886 se přestěhovali do Košťan u Teplic.

Vyučil se sklářem a již v mladých letech začal pracovat v košťanských sklárnách jako brusič skla. V Košťanech se seznámil se svojí nastávající Boženou Novákovou, narozenou 26. července 1887 v nedalekém Oldřichově, ale její rodiče pocházeli z Plzně.

V Košťanech se seznamuje s anarchistickými myšlenkami prostřednictvím Všeodborově kooperatovního spolku v Košťanech, který je založen v roce 1904 a sdružuje anarchisticky smýšlející dělnictvo všech profesí, především místní skláře a horníky. Tentýž rok se spolek stává součástí anarchosyndikalistického svazu České federace všech odborů (ČFVO) až do jejího zákazu v létě roku 1908. Všeodborový kooperativní spolek fungoval do jara roku 1915, kdy byl během války zakázán rakouskými úřady. Spolek se scházel v známém hostinci „U nádraží“.

Krátce po válce zkusil pracovat na dolech. Stál také u zrodu místní odbočky Sdružení československých horníků. Sdružení československých horníků (1918 – 1930) byla syndikalistická organizace pod heslem „Osvobození dělníků bude dílem jich samých. Přímou akcí k obrození proletariátu“, která navazovala personálně a tradicí na anarchosyndikalistickou Zemskou jednotu horníků. Založena byla ve dnech 28.-29. prosince 1918 v Duchcově. V roce 1920 byl dokonce zvolen za člena výboru a zastupoval košťanskou odbočku jako jednatel.

Během roku 1921 se Antonín Novák vrátil ke své profesi a pracoval jako brusič skla v továrně bratří Franklů v Hudcově u Teplic.

Také Antonín a Božena Novákovi vystoupili z katolické církve a stali se bezvěrci.

Antonín Novák zemřel dne 29. května 1945. Jeho choť jej následovala 26. února 1967. Pochováni jsou na místním hřbitově v Košťanech.