Nové anarchistické spolky horníků v Želénkách, Chabařovicích a Lipticích v roce 1908

V neděli dne 29.dubna 1908 konala se ustavující schůze nově povoleného hornického spolku v Želánkách. Spolek má svoji místnost v Zabrušanech v hostinci „U tří líp“. Název spolku zní: Hornicko – hutnický spolek pro oboje pohlaví pro Želenky a okolí. Korespondenci spolku vyřizoval předseda spolku, anarchista a havíř Josef Libenský ze Želének u Duchcova. Hornické listy zároveň oznámily, že jsou dodány na hejtmanství ke schválení stanovy dalších anarchistických spolků v Chabařovicích a Lipticích.