NOVOKOOPERAČNÍ DĚLNICKÉ SPOTŘEBNÍ A VÝROBNÍ DRUŽSTVO „BLAHOBYT VŠECH“ V LOMU (1901-1902)

Lomští anarchisté inspirovaní družstevnictvím založili Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Blahobyt všech“ pro království České v Bruchu, okres Duchcov, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, u krajského soudu v Mostě bylo oficiálně zapsáno 15. dubna 1901.

Ustanovují valná hromada družstva se konala 17. března 1901. První představenstvo bylo zvoleno následovně: ředitelem Hrabětín Bohumil z Horního Lomu, místoředitelem Vydra Antonín z Lomu, pokladníkem Lejsek Anotnín z Lomu a kontrolorem Skeřil František z Horního Lomu. Členy správní rady zvoleni Zrůst Josef z Lomu a Vildman Vilém z horního Lomu.

Zprávy o dění v družstvu členům byly sdělovány na stránkách anarchistického listu „Horník“. Závodní podíl pro vstup do družstva činil 20 korun.

Na pololetní valné hromadě v srpnu 1901 bylo zvoleno nové představenstvo družstva s těmito činovníky: ředitelem Zrůst Josef z Lomu, místoředitelem Patera František z Lomu, pokladníkem Nosek Ludvík a kontrolorem Ott Josef. Členy správní rady zvoleni Zemek Karel a Zábrodský Josef, oba bytem v Lomu.

Na valné hromadě, která proběhla 26. ledna 1902, byli činovníci družstva zvoleni: ředitelem Zábrodský Josef, místoředitelem Zrůst Josef, pokladníkem Šindelář Václav z Lomu a kontrolorem Keberle Václav z Horního Lomu. Členy správní rady zvoleni Suchý Jan z Lomu a Potměšil Václav z Horního Lomu.

Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Blahobyt všech“ v Lomu zaniklo 6. září 1902, kdy je o tom sepsán zápis u krajského soudu v Mostě.