NOVOKOOPERAČNÍ DĚLNICKÉ SPOTŘEBNÍ A VÝROBNÍ DRUŽSTVO „POKROČILOST“ V DUCHCOVĚ (1900 -1905)

Na družstevní snahy z let 1898 – 1899 v podobě Dělnického potravního společenstva „Svornost“duchcovští anarchisté navázali hned následující rok. Duchcovští anarchisté na 7. října 1900 svolali ustanovující schůzi Novokooperačního dělnického spotřebního družstva „Pokročilost“ v Duchcově pro království České, zapsané společenstvo. Družstvo bylo registrováno krajským soudem v Mostě dne 27. října 1900.

Na ustanovující schůzi bylo zvoleno také první předtsavenstvo v personálním obsazení: ředitelem Kovanda Antonín z Duchcova, náměstkem ředitele Kodet František z Duchcova, přísedícími členy představenstva Trnka Josef z Duchcova a Veverka František z Duchcova. Členy správní rady zvoleni Košťák Jan z Duchcova a Švarc František z Duchcova.

Zprávy družstva byly otiskovány na stránkách anarchistických listů „Horník“ a „Omladina“. Závodní podíl pro vstup do družstva byl určen na 20 korun.

Na valné hromadě 14. dubna 1901 bylo zvoleno představenstvo družstva: Hrůza Vojtěch z Duchcova, náměstkem ředitele Kodet František z Duchcova, přísedícími členy představenstva Trnka Josef z Duchcova a Veverka František z Duchcova. Členy správní rady zvoleni Košťák Jan z Duchcova a Švarc František z Duchcova.

Valná hromada konaná 26. ledna 1902 zvolila do družstva tyto činovníky: Hrůza Vojtěch z Duchcova, náměstkem ředitele Veverka František z Duchcova, přísedícími členy představenstva Švarc František z Duchcova a Patera František z Duchcova. Členy správní rady zvoleni Sochor Václav z Duchcova a Pecha Ferdinand z Duchcova.

Ve valné hromadě odbývané 25. ledna 1903 byli co členové představenstva zvoleni: Hrůza Vojtěch z Duchcova, náměstkem ředitele horník Švarc František z Duchcova, přísedícími členy představenstva horník Pecha František z Duchcova a Patera František z Duchcova. Členy správní rady zvoleni horník Kalina Cyril z Duchcova a horník Zikán Jan z Duchcova. Revisoři Kroupa František, Šimůnek Antonín a Jindrák Antonín.

Valná hromada, která se uskutečnila 31. ledna 1904 zvolila: Hrůza Vojtěch z Duchcova, náměstkem ředitele horník Veverka František z Duchcova, přísedícími členy představenstva horník Kalina Cyril z Duchcova a Patera František z Duchcova. Členy správní rady zvoleni Bureš Josef z Duchcova a horník Mandák Emanuel z Duchcova.

Valná hromada v roce 1905 zvolila představenstvo: Hrůza Vojtěch z Duchcova, náměstkem ředitele horník Veverka František z Duchcova, přísedícími členy představenstva horník Kalina Cyril z Duchcova a Patera František z Duchcova. Členy správní rady zvoleni Bureš Josef z Duchcova a horník Bruk František z Duchcova.

Koncem roku 1905 se družstvo dostalo do ekonomických potíží, a byl podán návrh k likvidaci, ta proběhla 16. listopadu 1905, a družstvo tímto datem bylo vyškrtnuto z rejstříku krajského soudu v Mostě.