NOVOKOOPERAČNÍ DĚLNICKÉ SPOTŘEBNÍ A VÝROBNÍ DRUŽSTVO „ROVNOST“ V HROBECH (1902-1904)

Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Rovnost“ pro království České v Hrobech, okres Duchcov, zapsané společenstvo s ručením obmezeným bylo založeno místními anarchisty a zapsáno u krajského soudu v Mostě 20. května 1902.

Ustanovující valná hromada se uskutečnila 6. ledna 1902. Členy prvního představenstva byli zvoleni místní anarchisté: ředitelem Procházka František z Hrobů, náměstkem ředitele Kurc František ze Starých Verneřic, pokladníkem Holub Kašpar Nových Verneřic a Davídek Václav z Hrobů. Členy dozorčí rady zvoleni Dvořák Václav z Hrobů a Klíma Bartoloměj z Hrobů.

Zprávy o dění v družstvu byly publikovány na stránkách anarchistického časopisu „Horník“.

Pololetní valná hromada se odbývala 13. července 1902. Členy představenstva byli zvoleni místní anarchisté: ředitelem Procházka František z Hrobů, náměstkem ředitele Kuchta Josef z Hrobů, pokladníkem Holub Kašpar z Nových Verneřic a Davídek Václav z Hrobů. Členy dozorčí rady zvoleni Dvořák Václav z Hrobů a Klíma Bartoloměj z Hrobů.

Valná hromada odbývaná 25. ledna 1903 zvolila: ředitelem Procházka František z Hrobů, náměstkem ředitele Petr Josef z Hrobů, pokladníkem Kutina Alois z Nových Verneřic a Voldřich Josef z Nový Verneřic. Členy dozorčí rady zvoleni Stach Matyáš z Hrobů a Davídek Václav z Hrobů.

Na valné hromadě konané 17. ledna 1904, byli zvoleni činovníci: ředitelem Krofta Josef z Hrobů, místoředitelem Kutina Alois z Nových Verneřic,pokladníkem Telín Martin z Hrobu a přísedícím Kuchta Josef z Lipětína. Členy dozorčí rady zvoleni Stach Matyáš z Hrobů a Davídek Václav z Hrobů.

Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Rovnost“ v Hrobech bylo zlikvidováno 18. října 1904, kdy to bylo oznámeno krajskému soudu v Mostě.