NOVOKOOPERAČNÍ DĚLNICKÉ SPOTŘEBNÍ A VÝROBNÍ DRUŽSTVO „SVORNOST“ V HOSTOMICÍCH (1900 -1907)

Hostomičtí anarchisté založili Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Svornost“ pro království České v Hostomicích, zapsané společenstvo s ručením obmezeným. Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Svornost“ bylo u krajského soudu v Mostě zapsáno 6. listopadu 1900. Zprávy z družstva byly přetiskovány na stránkách anarchistických periodik „Omladina“ a „Horník“. Závodní podíl pro vstup do družstva byl stanoven na 20 korun.

Na ustanovující valné hromadě, která se konala 4. listopadu 1900 bylo zvoleno následující představenstvo: ředitelem Limberský František z Hostomic, místoředitelem Svoboda Josef z Hostomic, dále Veselý Alois z Hostomic a Kozák Alois. Členy správní rady Růžička Antonín z Všechlap a Císař Jan z Hostomic.

V pořadí druhá valná hromada se uskutečnila 19. ledna 1902. Ředitelem Limberský František z Hostomic, místoředitelem Kozák Alois z Hostomic, dále Pavlík Josef z Hostomic a Koutek Pavel z Hostomic. Členy správní rady Kunst Jan z Hostomic a Petráň Josef z Hostomic.

Další valná hromada se uskutečnila 25. ledna 1903, na které bylo zvoleno nové předsednictvo: ředitelem Limberský František z Hostomic, místoředitelem Drda František z Hostomic, pokladníkem Kunst Jan z Hostomic a Koutek Pavel z Hostomic. Členy správní rady Macháček František a Němeček Václav, oba z Hostomic. Noví činovníci svolali na 22. února 1903 mimořádnou valnou hromadu a byly odsouhlaseny změny stanov.

Valná hromada odbývaná 26. června 1904 zvolila tyto činovníky: ředitelem Pavlík Josef z Hostomic, místoředitelem Kozák Alois z Hostomic, pokladníkem Koutek Pavel z Hostomic a kontrolorem Petráň Josef z Hostomic. Členy správní rady zvoleni Bojer Václav a Razím Vincenz z Hostomic.

Valná hromada 22. ledna 1905 rozhodla následovně: ředitelem zvolen Kozák Alois z Hostomic, místoředitelem Pavlík Josef z Hostomic, pokladníkem zvolen Šágr František a kontrolorem Petráň Josef z Hostomic. Členy správní rady zvoleni Lipman František a Razím Vincenc z Hostomic.

Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Svornost“ pro království České v Hostomicích bylo zlikvidováno dle zápisu u krajského soudu v mostě dne 6. července 1907.