NOVOKOOPERAČNÍ DĚLNICKÉ SPOTŘEBNÍ A VÝROBNÍ DRUŽSTVO „UNIE“ V LIPĚTÍNĚ (1901-1903)

Místní anarchisté založili na počátku minulého století Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ pro království České v Lipětíně, zapsané společenstvo s ručením obmezeným. U krajského soudu v Mostě bylo zapsáno 10. října 1901.

Na ustanovující valné hromadě byly schváleny stanovy družstva, které o čelu praví:

Účelem společenstva jest:

1)kupování a vyrábění potravin všeho druhu a jich prodej svým členům,

2)zřizování dílen a továren ku výrobě veškerých dělnických životních potřeb,

3)získávání majetku, pozemků. Dílen a továren, zřizování obydlí pro své členy novými stavbami, koupí neb nájmem,

4)udělování zálohy úvěru potřebným členům,

5)přejímání vkladů na úroky na spořitelní knížku a vkladní lístky.“

První představenstvo bylo zvoleno ve složení: ředitelem horník Kubát Václav z Růžodolu č.p. 32, náměstkem ředitele horník Němeček Václav z Lipětína č.p. 42, přísedícími horník Švancar František z Růžodolu č.p. 47 a horník Beran Václav z Růžodolu č.p. 6. Členy dozorčí rady zvoleni horník Kubát Maximilián z Růžodolu č.p. 49 a horník Košvanec Václav z Lipětína č.p. 44, kteří mají oprávnění podepisovat listiny družstva.

Oznámení týkající se družstva bylo přetiskována na stránkách anarchistického časopisu „Horník“. Členský závodní podíl obnášel 20 korun.

V pořadí druhá celoroční valná hromada se odbývala 18. ledna 1903. Zvoleni byli za členy představenstva: ředitelem horník Srp František z Lipětína č.p. 60, místoředitelem s právem k podpisu horník Kubát Václav z Růžodolu č.p. 32. Přísedícími horník Málek Josef a Soukup František, oba bytem v Lipětíně a s právem podepisovat družstvo. Členy dozorčí rady s právem podpisu zvoleni horníci Šlégr František a Fišer František z Růžodolu.

Na pololetní valné hromadě konané 5. července 1903, pro nedostatek členstva, kdy chudí horníci neměli ani na chleba a brambory pro nasycení svých rodin, bylo rozhodnuto o likvidaci družstva. Tímto úkolem byli pověřeni Šlégr František a Málek Josef, kteří tak učinili u krajského soudu 7. července 1903. Definitivně bylo družstvo zlikvidováno a vymazáno z rejstříku 1. záři 1903.