NOVOKOOPERAČNÍ DĚLNICKÉ SPOTŘEBNÍ A VÝROBNÍ DRUŽSTVO V KOPISTECH (1902-1902)

Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo pro království České v Kopistech, okres Most, zapsané společenstvo s ručením obmezeným bylo místními anarchisty zapsáno u krajského soudu v Mostě 15. února 1902.

Ve stanovách družstva se psalo:

Účelem společenstva jest:

1)kupování potravin a nápojů avyrábění potravin a nápojů všeho druhu a jich prodej svým členům, jakož i všech životních potřeb,

2)zřizování dílen a továren ku výrobě veškerých dělnických životních potřeb,

3)získávání majetku, pozemků. Dílen a továren, zřizování obydlí pro své členy novými stavbami, koupí neb nájmem,

4)udělování zálohy úvěru potřebným členům,

5)přejímání vkladů na úroky na spořitelní knížku a vkladní lístky,

6)běžný účet.“

Ustanovující valná hromada se konala 27.ledna 1902 a členy prvního představenstva byli zvoleni místní anarchisté: ředitelem horník Dexler Josef z Kopist, náměstkem ředitele horník Louda František z Kopist, pokladníkem horník Baroch Antonín z Kopist a přísedícím horník Bajer Václav z Kopist. Členy dozorčí rady s právem podepisovat družstvo zvoleni horník Opatrný Václav z Kopist a horník Bém Ondřej z Kopist.

Dokumenty a smlouvy družstva bylo nutné opatřit podpisem ředitele nebo náměstka a stvrdit podpisy obou členů dozorčí rady. Závodní podíl byl stanoven na 20 korun. Zprávy družstva byly oznamovány na stránkách anarchistického časopisu „Horník“.

Protože se družstvo nepodařilo získat další členy družstva a tím dostatečnou sumu pro úspěšný rozvoj družstva, neúspěch nebyl zaviněn nedostatkem lidí, anarchistů bylo v místě dost, problém, jako u většiny těchto dělnických družstev, byla špatná finanční situace hornických rodin, kterým výplata nestačila na pokrytí základních životních potřeb a prostě nebyli schopni dát stranou závodní podíl pro vstup do družstva. Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo pro království České v Kopistech zaniklo výmazem z rejstříku u krajského soudu v Mostě dne 22. srpna 1902.