NOVOKOOPERAČNÍ DĚLNICKÉ SPOTŘEBNÍ A VÝROBNÍ DRUŽSTVO V MOSTĚ (1901-1902)

Mostečtí anarchisté se pustili do svého prvního družstevního počinu založením Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstva pro království České v Mostě, zapsané společenstvo s ručením obmezeným. U krajského soudu v Mostě bylo zapsáno 18. září 1901.

Účelem společenstva jest:

1)kupování potravin a vyrábění potravin všeho druhu a jich prodej svým členům,

2)zřizování dílen a továren ku výrobě veškerých dělnických životních potřeb,

3)získávání majetku, pozemků. Dílen a továren, zřizování obydlí pro své členy novými stavbami, koupí neb nájmem,

4)udělování zálohy úvěru potřebným členům,

5)přejímání vkladů na úroky na spořitelní knížku a vkladní lístky,

6)běžný účet.“

Na ustanovující valné hromadě, která se uskutečnila 23. září 1901 byli členy prvního představenstva družstva zvoleni: ředitelem horník Čihula Jan z Mostu, náměstkem ředitele horník Charvát Adolf z Mostu, přísedícími horník Elsnic Karel z Mostu a horník Nekovář Václav z Mostu. Členy dozorčí rady zvoleni horník Pták Josef z Mostu a horník Opatrný František z Mostu. Dokumenty družstva musel podepsat ředitel nebo náměstek a dva členové dozorčí rady. Oznámení družstva vycházely na stránkách anarchistických časopisů „Matice svobody“ a „Horník“. Závodní podíl pro vstup do družstva byl stanoven na 10 korun.

Družstvo z ekonomických důvodů, pro nedostatek členstva a potřebného kapitálu bylo na základě valné hromady 7. května 1902 dáno k likvidaci. Dnem 25. října 1902 družstvo oficiálně zaniklo a bylo vyškrtnuto z rejstříku u krajského soudu v Mostě.