NOVOKOOPERAČNÍ DĚLNICKÉ SPOTŘEBNÍ A VÝROBNÍ DRUŽSTVO „VPŘED“ HÁJ U DUCHCOVA (1900 – 1903)

Anarchisté v Hánu, dnešním Háji u Duchcova založili Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Vpřed“ pro království České v Hánu,okres Duchcov, zapsané společenstvo s ručením obmezeným. Novokooperační družstvo bylo u krajského soudu 27. října 1900. Tři dny na to se navrhovatelé sešli 31. srpna 1900 na ustanovující valné hromadě.

Ustanovující valná hromada zvolila následující činovníky: ředitelem družstva byl delegován Králiček Bedřich, místoředitelem Kalina Jan. Pokladníkem Vittner Josef. Všichni bydlící v Háji u Duchcova. Členy správní rady (představenstva) zvoleni: Mácha Josef z Hrobu a Řezáček Josef z Háje.

Zprávy týkající se družstva byly otiskovány na stránkách anarchistických listů „Omladina“ a „Horník“. Závodní podíl pro vstup do družstva byl stanoven na 20 korun.

Další valná hromada proběhla 20. ledna 1901, zvoleni byli ředitelem družstva byl delegován Králiček Bedřich, místoředitelem Řezáček Josef. Pokladníkem Svoboda Karel. Všichni bydlící v Háji u Duchcova. Členy správní rady (představenstva) zvoleni: Mácha Josef, Sohr Bedřich z Hrobu a Nedvěd Jan z Háje.

Další valná hromada se konala již 21.července 1901. Zvolen byl nový ředitel Witner Josef z Háje. Ostatní členové představenstva byli ve svých funkcích znovuzvoleni. Místoředitelem Řezáček Josef. Pokladníkem Svoboda Karel. Pokladníkem Sohr Bedřich. Všichni bydlíci v Háji u Duchcova. Členy správní rady (představenstva) zvoleni: Mácha Josef z Hrobu, Sohr Bedřich a Nedvěd Jan z Háje.

Řádná celoroční valná hromada se konala 26.ledna 1902. Na postu ředitele byl nově zvolen Schlager Josef z Haje, místoředitelem Řezáček Josef, dalšími členy představenstva Cifrain Františkem z Hrobů a Kalina Bedřich z Háje.Členy správní rady Welek Josef a Mácha Josef.

Pololetní valní hromada v roce 1902 zvolila nového ředitele, kterým se stal Kříšťal František z Háje č.p. 139. Místoředitelem Řezáček Josef, dalšími členy představenstva Cifrain Františkem z Hrobů a Kalina Bedřich z Háje.Členy správní rady Welek Josef a Mácha Josef.

Koncem roku 1903 se rozhodlo o likvidaci družstva, zřejmě z nedostatku finančních prostředků, a 28. prosince 1903 došlo k výmazu družstva z rejstříků rozhodnutím krajského soudu v Mostě.