NOVOKOOPERAČNÍ DĚLNICKÉ SPOTŘEBNÍ, STAVEBNÍ A VÝROBNÍ DRUŽSTVO „SDRUŽENÁ SÍLA“ V TŘEBUŠICÍCH (1908 – 1948)

Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Sdružená síla“ pro království České v Třebušicích, okres Most, zapsané společenstvo s ručením obmezeným patřilo k jedněm z nejúspěšnějších družstevních podniků anarchistického hnutí.

Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Sdružená síla“ pro království České v Třebušicíchbylo u krajského soudu v Mostě zapsáno 27. května 1908.

Ve stanovách družstva se psalo dle stanov schválených na ustanovující valné hromadě: „Spolek má za účel členům svým smíšené zboží všeho druhu, zvláště potraviny nepadělané a dobré jakosti za ceny co možná nejlevnější proti týdennímu zaplacení zaopatřovati, z tohoto podniku docílený výtěžek shromažďovati a jim v pádu neštěstí a dokázané nouze zálohy udíleti.“

Na ustanovující valné hromadě, která se uskutečnila 22. března 1908 byli zvoleni do představenstva tito členové družstva: ředitelem horník Vandírek Václav z Třebušic, zástupcem ředitele horník Kučera František z Třebušic, přísedícími horník Sedláček Karel z Třebušic a horník Krejčík Čeněk z Třebušic.

Závodní podíl pro vstup do družstva byl stanoven na 20 korun. Veřejná oznámení družstva byla zveřejňována v anarchistickém časopise „Hornické listy“ a časopise českých socialistů „Straž českého severu“. Valnou hromadu svolávalo představenstvo s oznámením projednávaných předmětů ve vyjmenovaných časopisech, vyvěšením plakátu v prodejních místech a oběžníkem určeným pro členy.

Smlouvy družstva bylo potřeba podepsat ředitelem nebo jeho zástupcem a dvěma podpisy přísedících.

Při valné hromadě konané 10. ledna 1909 bylo zvoleno následující představenstvo: ředitelem horník Vandírek Václav z Třebušic, zástupcem ředitele horník Kučera František z Třebušic, přísedícími horník Šindelář Vojtěch z Třebušic a horník Krejčík Čeněk z Třebušic.

Na valné hromadě, která proběhla 30. ledna 1910 zvoleno představenstvo ve složeni: ředitelem horník Vandírek Václav z Třebušic, zástupcem ředitele horník Krejčík Čeněk z Třebušic, přísedícími horník Šindelář Vojtěch z Třebušic, horník Sedláček Karel z Třebušic a horník Novák Václav z Třebušic č.p.9.

Na pololetní valné hromadě 31. července 1910 došlo k úpravě stanov, zaneseno bylo, že předmětem podniku: „Obstarávání životních potřeb, oděvu, předmětů v domácnosti potřebných, jakož vůbec všeho druhu zboží, koupí, výrobou a zpracováním tohoto zboží a prodáváním téhož členům proti hotovému zaplacení, případně i na úvěr, který však nesmí přesahovati výše dvou třetin závodního podílu, jakož i nahromadění kapitálu pro členy z docílených prostředků. Prodej zboží na nečleny jest úplně vyloučen.“

Na pololetní valné hromadě v roce 1911 byli zvoleni činovníci: ředitelem horník Krejčík Čeněk z Třebušic, zástupcem ředitele horník Ocásek Ferdinand z Třebušic, přísedícími horník Šindelář Vojtěch z Třebušic, horník Sedláček Karel z Třebušic a horník Pulec Antonín z Třebušic.

Na celoroční valné hromadě konané 20. srpna 1911 byli zvoleni činovníci: ředitelem horník Beneš Václav z Třebušic, zástupcem ředitele horník Ocásek Ferdinand z Třebušic, přísedícími horník Šindelář Vojtěch z Třebušic, horník Sedláček Karel z Třebušic a horník Pulec Antonín z Třebušic. Došlo také k úpravě stanov s následujícím zněním:

Účelem družstva jest: obstarávání potravin, oděvu, domácích potřeb a zboží všeho druhu vůbec koupí, výrobou nebo zpracováním nebo zpracováním a prodáváním téhož členům proti hotovému týdennímu zaplacení, kupování pozemků, stavění a pronájímání domů svým členům, jakož i podporování spořivosti členů přijímáním a zůrokováním úspor.“

Veřejná oznámení byla od nynějška oznamována na stránkách časopisu „Naše menšiny“, který vycházel v Mostě a anarchistickém týdeníku „Hornické listy“, který vycházel v Duchcově. Závodním podíl byl nezměněn a zůstal stanoven na 20 korunách.

Na valné hromadě, která se uskutečnila 18. srpna 1912 došlo k další úpravě stanov, dozorčí rada byla rozšířena z šestí členů na dvanáct. Do předsednictva družstva byli zvoleni: ředitelem horník Vandírek Václav z Třebušic, pokladníkem Šindelář Vojtěch z Třebušic, kontrolorem horník Beneš Václav z Třebušic, přísedícími horník Ocásek Ferdinand z Třebušic, horník Šefl Emanuel z Ervenic, horník Krejčík Čeněk z Třebušic a horník Sedláček Karel z Třebušic.

V lednu 1913 se konala další řádná celoroční valná hromada. Zvoleno bylo následující představenstvo: ředitelem horník Vandírek Václav z Třebušic, pokladníkem Jaroš Josef z Třebušic, kontrolorem horník Krejčík Čeněk z Třebušic, přísedícími horník Ocásek Ferdinand z Třebušic, horník Šefl Emanuel z Ervenic, horník Diviš Josef ze Souše a horník Sedláček Karel z Třebušic.

Valná hromada v roce 1914 znovu zvolila všechny své dosavadní činovníky ve svých funkcích a složení představenstva zůstalo beze změny a to v tomto personálním složení: ředitelem horník Vandírek Václav z Třebušic, pokladníkem Jaroš Josef z Třebušic, kontrolorem horník Krejčík Čeněk z Třebušic, přísedícími horník Ocásek Ferdinand z Třebušic, horník Šefl Emanuel z Ervenic, horník Diviš Josef ze Souše a horník Sedláček Karel z Třebušic.

Celoroční valná hromada v roce 1915 si do čela vedení družstva delegovala tyto své členy: ředitelem horník Vandírek Václav z Třebušic, pokladníkem Jaroš Josef z Třebušic, kontrolorem horník Krejčík Čeněk z Třebušic, přísedícími horník Hanzlíček Matěj z Třebušic, horník Šefl Emanuel z Ervenic, horník Houška František ze Souše a horník Sedláček Karel z Třebušic.

Celoroční valná hromada v roce 1916 si do čela vedení družstva znovuzvolila činovníky družstva: ředitelem horník Vandírek Václav z Třebušic, pokladníkem Jaroš Josef z Třebušic, kontrolorem horník Krejčík Čeněk z Třebušic, přísedícími horník Hanzlíček Matěj z Třebušic, horník Šefl Emanuel z Ervenic, horník Houška František ze Souše a horník Sedláček Karel z Třebušic. Jelikož byl v roce 1915 zakázán anarchistický týdeník Hornické listy, rozhodla valná hromada náhradou uveřejňovat zprávy družstva v časopise „Průkopník“, který vycházel v Praze.

Za válečného běsnění a rozpuštění všech anarchistických spolků a organizací, se sešla 11. února 1917 valná hromada tohoto anarchistické družstva, která si do svého středu zvolila: ředitelem horník Krejčík Čeněk z Třebušic, pokladníkem Jaroš Josef z Třebušic, kontrolorem horník Novák Václav z Třebušic, přísedícími horník Pulec Antonín z Třebušic, horník Šefl Emanuel z Ervenic, horník Houška František ze Souše a horník Sedláček Karel z Třebušic.

Na 14. října 1917 byla svolána pololetní valná hromada, která pozměnila stanovy družstva a stanovila nový závodní podíl z dosavadních 20 korun na 40 korun pro vstup do družstva.

Poslední valná hromada odbývaná za první světové války proběhla 17. března 1918. Zvoleno bylo následující předsednictvo: ředitelem horník Krejčík Čeněk z Třebušic, pokladníkem Jaroš Josef z Třebušic, kontrolorem horník Ledvinka Václav z Třebušic, přísedícími horník Pulec Antonín z Třebušic, horník Šefl Emanuel z Ervenic, horník Houška František ze Souše a horník Sedláček Karel z Třebušic.

Valná hromada, která proběhla 14. září 1919 znovu zvolila všechny dosavadní činovníky ve složení: ředitelem horník Krejčík Čeněk z Třebušic, pokladníkem Jaroš Josef z Třebušic, kontrolorem horník Ledvinka Václav z Třebušic, přísedícími horník Pulec Antonín z Třebušic, horník Šefl Emanuel z Ervenic, horník Houška František ze Souše. Zároveň došlo ve změněných ekonomických poměrech vzniklé Československé republice ke zvýšení závodního podílu z 40 korun na 100 Kčs.

Valná hromada v roce 1920 zvolila následující předsednictvo družstva: ředitelem horník Krejčík Čeněk z Třebušic, pokladníkem Jaroš Josef z Třebušic, kontrolorem horník Ledvinka Václav z Třebušic, přísedícími horník Kulhánek Josef z Ervenic, penzista Kutílek Antonín v Komořanech, horník Houška František ze Souše.

Na valné hromadě konané 27. března 1921 došlo k drobným úpravám stanov a pozměnění názvu „ Novokoooperační dělnické spotřební, stavební a výrobní družstvo „Sdružená síla“ pro zemi Českou se sídlem v Třebušicích“. Zároveň byly pro zprávy k družstvu oznámeny dřívější tádeník „Hornické listy“, vydávaný Sdružením československých horníků v Duchcově a v časopisu „ Stráž na severu“ vycházejícím v Mostě, který byl publikačním orgánem českých socialistů, jehož členy byla také anarchokomunistická frakce bývalé Federace českých anarchistů komunistů kolem Mudr Bohuslava Vrbenského. Nutno podotknout, že skoro všichni členové družstva byly zároveň členy revolučně syndikalistických odborů již zmiňovaného Sdružení československých horníků, které navazovala na anarchosyndikalistikou Zemskou jednotu horníků, z jejíž řad se členi družstva rekrutovali. Bylo zvoleno nové představenstvo v personálním složení: ředitelem horník Krejčík Čeněk z Třebušic, pokladníkem Jaroš Josef z Třebušic, kontrolorem obchodník Měchura Jan z Mostu, přísedícími horník Kulhánek Josef z Ervenic, penzista Kutílek Antonín v Komořanech, horník Celer Václav ze Souše.

Valná hromada v roce 1922 zvolila: ředitelem horník Krejčík Čeněk z Třebušic, pokladníkem Jaroš Josef z Třebušic, kontrolorem obchodník Měchura Jan z Mostu, přísedícími horník Kulhánek Josef z Ervenic, horník Větrovec František ze Souše, penzista Kutílek Antonín v Komořanech a horník Bezděkovský Josef z Dřínova.

V roce 1923 si valná hromada zvolila: ředitelem horník Krejčík Čeněk z Třebušic, pokladníkem Jaroš Josef z Třebušic, kontrolorem obchodník Měchura Jan z Mostu, přísedícími kovář Kalamba Jan z Ervenic, horník Větrovec František ze Souše, penzista Kutílek Antonín v Komořanech a horník Bezděkovský Josef z Dřínova.

V roce 1924 si valná hromada zvolila: ředitelem horník Krejčík Čeněk z Třebušic, pokladníkem Jaroš Josef z Třebušic, kontrolorem obchodník Měchura Jan z Mostu, přísedícími kovář Kalamba Jan z Ervenic, horník Větrovec František ze Souše a horník Bezděkovský Josef z Dřínova.

V roce 1925 si valná hromada zvolila: ředitelem horník Krejčík Čeněk z Třebušic, pokladníkem Jaroš Josef z Třebušic, kontrolorem obchodník Měchura Jan z Mostu, přísedícími kovář Kalamba Jan z Ervenic, horník Větrovec František ze Souše a horník Bezděkovský Josef z Dřínova.

Valná hromada v roce 1926 byla zvolena následovně: ředitelem horník Krejčík Čeněk z Třebušic, pokladníkem Jaroš Josef z Třebušic, kontrolorem obchodník Měchura Jan z Mostu, přísedícími kovář Kalamba Jan z Ervenic, horník Větrovec František ze Souše, horník Hadrava František v Komořanech a horník Bezděkovský Josef z Dřínova. Zároveň družstvo otevřelo konzum v Ervenicích.

Valná hromada v roce 1927 byla zvolena následovně: ředitelem horník Krejčík Čeněk z Třebušic, pokladníkem Jaroš Josef z Třebušic, kontrolorem obchodník Měchura Jan z Mostu, přísedícími kovář Kalamba Jan z Ervenic, horník Ptáček Antonín ze Souše č.p. 272, horník Hadrava František v Komořanech a horník Bezděkovský Josef z Dřínova.

Valná hromada v roce 1928 byla zvolena následovně: ředitelem horník Krejčík Čeněk z Třebušic, pokladníkem Jaroš Josef z Třebušic, kontrolorem obchodník Měchura Jan z Mostu, přísedícími kovář Kalamba Jan z Ervenic, horník Ptáček Antonín ze Souše č.p. 272, horník Hadrava František v Komořanech a horník Kozlík Jan z Dřínova č.p. 104.

Valná hromada v roce 1929 byla zvolena následovně: ředitelem horník Krejčík Čeněk z Třebušic, pokladníkem Jaroš Josef z Třebušic, kontrolorem obchodník Měchura Jan z Mostu, přísedícími kovář Kalamba Jan z Ervenic, horník Ptáček Antonín ze Souše č.p. 272, horník Hadrava František v Komořanech a horník Kozlík Jan z Dřínova č.p. 104.

Valná hromada v roce 1930 byla zvolena následovně: ředitelem horník Krejčík Čeněk z Třebušic, pokladníkem Jaroš Josef z Třebušic, kontrolorem obchodník Měchura Jan z Mostu, přísedícími směnař Ipser Josef z Ervenic č.p. 426, horník Ptáček Antonín ze Souše č.p. 272, horník Hadrava František v Komořanech a horník Kozlík Jan z Dřínova č.p. 104.

Na valné hromadě odbývané 26. dubna 1931 došlo k menším změnám změna stanov: „ Dle těchto stanov je účelem a předmětem podniku zvyšovati životní úroveň a zlepšovati hospodářský stav svých členů a pečovat o jejich mravní povznesení…“ Dále bylo ujednáno ve stanovách, že družstvo podepisují dva členové představenstva, a to na předtisknuté formuláře s logem družstva a vlastnoručním podpisy. Při zastupování družstva s třetími osobami či úřady, musí družstvo zastupovati dva členové představenstva.Členský závodní podíl je 100 Kčs a je nedílný. Ručení bylo jednonásobné. Složení představenstva bylo zakotveno ve stanovách následovně: představenstvo se skládá z ředitele, místoředitele, pokladníka a 3 přísedících. Zároveň bylo potvrzeno, že vyhlášky týkající se družstva budou nadále oznamovány na stránkách časopisů „hornické listy“ a „Stráž na severu“. Ohledně pozvánek na valné hromady se ve stanovách psalo: „ Představenstvu je ponecháno na vůli, aby pozvání uveřejnilo ještě jiným způsobem nebo zasláním vyhlášky jednoduchými dopisy delegátům, zejména přestal-li by jeden nebo oba výše uvedené časopisy vycházeti. Veškeré vyhlášky společenstva musí býti vyvěšeny ve všech prodejnách a podnicích družstva na místě všem členům snadno přístupném.“ Jinak složení předstaenstva bylo znovu zvoleno: ředitelem horník Krejčík Čeněk z Třebušic, pokladníkem Jaroš Josef z Třebušic, kontrolorem obchodník Měchura Jan z Mostu, přísedícími směnař Ipser Josef z Ervenic č.p. 426, horník Ptáček Antonín ze Souše č.p. 272, horník Hadrava František v Komořanech a horník Kozlík Jan z Dřínova č.p. 104.

Valná hromada v roce 1932 zvolila následovně: ředitelem horník Krejčík Čeněk z Třebušic, místoředitelem obchodní zaměstnanec Ploch Antonín z Dolního Jiřetína č.p. 15, pokladníkem Jaroš Josef z Třebušic, kontrolorem obchodník Měchura Jan z Mostu, přísedícími směnař Ipser Josef z Ervenic č.p. 426, horník Ptáček Antonín ze Souše č.p. 272, horník Svoboda Jan ze Souše a horník Kozlík Jan z Dřínova č.p. 104.

Valná hromada v roce 1933 zvolila následovně: ředitelem horník Krejčík Čeněk z Třebušic, místoředitelem obchodní zaměstnanec Ploch Antonín z Dolního Jiřetína č.p. 15, pokladníkem Jaroš Josef z Třebušic, kontrolorem obchodník Měchura Jan z Mostu, přísedícími směnař Ipser Josef z Ervenic č.p. 426, horník Ptáček Antonín ze Souše č.p. 272, horník Svoboda Jan ze Souše a zaměstnanec družstva Jaroš Václav ze Souše č.p. 205.

Valná hromada o složení představenstva v roce 1934 rozhodla znovuzvolením všech dosavadních funkcionářů: ředitelem horník Krejčík Čeněk z Třebušic, místoředitelem obchodní zaměstnanec Ploch Antonín z Dolního Jiřetína č.p. 15, pokladníkem Jaroš Josef z Třebušic, kontrolorem obchodník Měchura Jan z Mostu, přísedícími směnař Ipser Josef z Ervenic č.p. 426, horník Ptáček Antonín ze Souše č.p. 272, horník Svoboda Jan ze Souše a zaměstnanec družstva Jaroš Václav ze Souše č.p. 205.

Valná hromada v roce 1935 zvolila: ředitelem horník Krejčík Čeněk z Třebušic, místoředitelem obchodní zaměstnanec Ploch Antonín z Dolního Jiřetína č.p. 15, pokladníkem Jaroš Josef z Třebušic, kontrolorem obchodník Měchura Jan z Mostu, přísedícími směnař Matouš František z Ervenic č.p. 327, horník Ptáček Antonín ze Souše č.p. 272, horník Svoboda Jan ze Souše a zaměstnanec družstva Jaroš Václav ze Souše č.p. 205.

Valná hromada v roce 1936 zvolila: ředitelem Ploch Antonín z Mostu, místoředitelem zaměstnanec družstva Jaroš Josef ze Souše č.p. 205, pokladníkem penzista Pulec Antonín z Třebušic č.p. 84, kontrolorem obchodník Měchura Jan z Mostu, přísedícími směnař Matouš František z Ervenic č.p. 327, horník Ptáček Antonín ze Souše č.p. 272, horník Svoboda Jan ze Souše.

Valná hromada v roce 1937 zvolila: Valná hromada v roce 1933 zvolila následovně: ředitelem Ploch Antonín z Mostu, místoředitelem zaměstnanec družstva Jaroš Josef ze Souše č.p. 205, pokladníkem penzista Pulec Antonín z Třebušic č.p. 84, kontrolorem obchodník Měchura Jan z Mostu, přísedícími směnař Matouš František z Ervenic č.p. 327, horník Ptáček Antonín ze Souše č.p. 272, horník Svoboda Jan ze Souše.

Valná hromada v roce 1938 zvolila: ředitelem Ploch Antonín z Mostu, místoředitelem zaměstnanec družstva Jaroš Josef ze Souše č.p. 205, pokladníkem penzista Pulec Antonín z Třebušic č.p. 84, kontrolorem obchodník Měchura Jan z Mostu, přísedícími směnař Matouš František z Ervenic č.p. 327, horník Ptáček Antonín ze Souše č.p. 272, horník Svoboda Jan ze Souše.

Valná hromada v roce 1939 zvolila: ředitelem Ploch Antonín z Mostu, místoředitelem zaměstnanec družstva Jaroš Josef ze Souše č.p. 205, pokladníkem penzista Pulec Antonín z Třebušic č.p. 84, kontrolorem obchodník Měchura Jan z Mostu, přísedícími směnař Matouš František z Ervenic č.p. 327, horník Ptáček Antonín ze Souše č.p. 272, horník Svoboda Jan ze Souše.

Pak už přišla mnichovská dohoda, a český sever byl vyrván z Československa a přičleněn k nacistické Třetí říši. Správu nad družstvem, které mělo několik prodejen v Třebusicích, Souši, Ervenicích, převzaly pod správu německé úřady. Dne 28. července 1939 došlo k likvidaci družstva.

Po válce se bývalý družstevníci, ti co zbyli, dali opět dohromady, žel nemáme o tom podrobnější informace. Při obnově družstva stáli dřívější anarchisté Padalík František z Ervenic, Ploch Antonín z Mostu a Matouš František z Ervenic.

Výměrem Okresního národního výboru v Mostě ze dne 17. března 1947 byla nad družstvem zavedena národní správa a národními správci ustanoveni dosavadní anarchističtí družstevníci: Ploch Antonín z Jezerní ulice č.p 714 v Mostě, důchodce Padalík František z Horovy ulice č.p. 482 v Ervenicích a dozorce Matouš František z Žižkovy ulice č.p. 327 v Ervenicích.

Dne 12. října 1947 se konala valná hromada družstva, na základě odvolána a schválení výnosu ministerstva vnitřního obchodu zde dne 19. 2. 1948, kde bylo odvoláno zrušení a likvidace družstva. Úřady dovolily pokračování družstva, avšak podmínkou se stalo, aby došlo ke sloučení s spotřebním družstvem „Včela“, které bylo ovládáno KSČ.

Zvoleno bylo nové představenstvo pro rok 1948 ve složení: úředník Ploch Antonín z Jezerní ulice č.p 714 v Mostě, dozorce Matouš František z Žižkovy ulice č.p. 327 v Ervenicích, horník Rác Jan z Holešic, Šlejzar František z Roosveltovy č.p. 706/31a v Mostě, národní správce Ipser Josef z Jirkova. Zvolen byl do představenstva také Demuta František, ten však funkci odmítl a místo něj byl zvolen úředník Jaroš Václav z Ruské třídy č.p. 371 v Souši. Touto volnou skončila národní správa družstva nařízená ONV v Mostě.

Na valné hromadě konané 11. dubna 1948 padlo rozhodnutí k splynutí Novookoperačnho družstva s konzumním družstvem „Včela“ v Mostě. Stalo se tak pod politickým nátlakem, anarchističtí družstevnici stáli před dilematem, pokračovat ve své činnosti pod „Včelou“ a nebo zákaz a likvidace. Splynutí s „Včelou“ bylo potvrzeno úředně dne 5. srpna 1948.

Dělnické potravní družstvo „Sdružená síla“ v Třebušicích