O LIDU PRO LID XII: EPILOG (Neznámý autor)

Juž zmlkni struno! 
svých hudbu citů dobu krátkou stiš,
nech skutkům vejít na čas v srdce lůno,
Lid nechať zví, co jeho chová skrýš.
Vždyť dosti tonů lkala’s v lidské uši,
tož zaleť zpět v svou nadhvězdnatou říš,
tam zkoumej vše, ať zvíš, kdo byli hluší,
a komu plodně padlo zrnko v klín.
Nemysli na vavřín!
Jen jeden-li ku lidstva blahu čin
byl vykonán tvých povzbuzením písní,
to odměnou ti, nikdy zlata zvuk
a kritika snad lesklá v kteréms listu;
ti dražší pravý chudých srdce tluk
a bojovníků klidně zřících k místu,
kde psáno je: Nemysli na vavřín!

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 27.02.1897