OD BŘEHŮ OCEÁNŮ (Břetislav Sedlecký)

Dělnicko Americkému Sokolu v Chicagu ku slavnosti jednoročního trvání v upomínku věnuje Břetislav S — cký.

Hoj, vy sokolíci z lidu 
mile v náš vítejte střed,
když starou chcete střít bídu,
tož jenom zmužile v před.

Práce tu před Vámi dosti,
sebe jen pohleďte kol,
zničit vrahy proletáře,
jemu pak střít s tváře bol.

„Lidskost” budiž .heslem Vaším,
„Svoboda” vždy cil buď Váš,
zničit hleďte ty, jichž cíl je
„temno v lidu” a „otčenáš”.

I Vy, dcery proletáře,
tvořte řady chrabrých žen,
pomněte slib Vámi daný,
by nezůstal nesplněn !

Věrně plňte povinnosti,
jež Vám vytkl rozum Váš,
těm-li radost učiníte —
vítěz bude proletář.

V pravdě až poznáte cíle,
jejž se Vám zdá v mlhách zřít,
pro Svobodu zatoužíte:
„bít se s vrahy neb zemřít!”

Bratři, sestry, sokolové!
Tužme paž i rozum svůj,
v boji s hydrou kapitálem
zvítězíme stůj co stůj!

Společně až sdílet budou
národové svobodu,
v štěstí svém pak ptát se budou:
„kdo nám zkrátil porobu ?”

Směle pak můžeme říci:
„To Dělnický Sokol byl,
jenž vždy práva proletáře
chránil a se pro ně bil!”

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 26.12.1896