ODMĚNA (Josef Šilhán)

Otrok (mluví) šeptem: 

Co stezků při práci namáhavé,
co potu steče dolu po skráni —
a přec stráže řvou, jak šelmy dravé
ač mám krvavý mozol ve dlani.

Hlas strážce :

Tahej káru, ku které jsem tě přikoval,
bych přízeň pána sobě rozmnožil!
Co potom mne, že bys svobodu miloval,
ráj pána nej raději rozbořil?

Otrok šeptem:

Já snáším vše, co vrahům mým je třeba,
od jitra až slunce zář svou sklání,
den co den, rok co rok, při malém soustu chleba,
ač mám krvavý mozol ve dlani.

Hlas strážce:

Ustaň v práci, kterou ti určil pán;
teď zkus sílu za vládce, pána tvého —
Zde těžký meč ti v ruce dán
a nyní chraň nás oba dva, ode všeho zlého.

Otrok šeptem :

Jsem ozbrojen, mám chránit vraha svého
a vraždit bratry rukou se zbraní,
jenž jdou též chránit vraha zlého
a tisknou krvavý meč ve dlani.

Hlas Svobody:

Oh, ustaň, dělníče ztrýzněný, toť pouze vůle pána
a obrať meč svůj vrahům v hruď, bud svoboda ti dána
Buď za volnost mřít,
neb svobodně žít — to svobody je brána.

Josef Šilhán.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 09.05.1896