ODSOUZENÍ ANARCHISTŮ KARLA ROSÁKA, ALOISE VĚKOSLAVA HABERA A VÁCLAVA MIŇOVSKÉHO (1895)

Anarchokomunistické noviny „Dělnické Listy“ vydáváné v USA přinesly na svých stránkách následující zprávu o perzekuci anarchisty a redaktora slavného anarchistického listu „Omladina“ a také o odsouzení dvou dalších pražských anarchistů: Redaktor zašlého listu „Omladina,“ Karel Rosák odsouzen byl opět pro uveřejnění tří článků na jeden měsíc do vězení. Celkový trest jeho obnáší již přes rok. Pro zpívání „závadných“ písní odsouzeni dělníci Alois Věkoslav Haber na čtyři neděle a Václav Miňovský na tři neděle do vězení.