ODSOUZENÍ ANARCHISTY B. PATOČKY NA 6 TÝDNŮ VĚZENÍ (1884)

Anarchistický časopis „Proletář“ vydávaný českými anarchisty v New Yorku přinesl zprávu: „Blasius Patočka, tkadlec ze Semil v Čechách, byl pražským soudem odsouzen na šest neděl do žaláře, pro tajné spolčování a rozšiřování anarchistických tiskopisů“