Odsouzení anarchisty Čeňka Körbera (1907)

V červnu 1907 byl čtyřčlenným senátem v Praze odsouzen přední pražský anarchista a redaktor Čeněk Körber. Byl mu vyměřen trest na měsíc tuhého vězení pro přečin dle paragrafu 303 a 305, kterého se měl dopustit řečmi na přednášce „O křesťanství a socialismu“ na veřejné schůzi Politického klubu národních socialistů v Nuslích. Hlavním svědkem proti známému činovníku hnutí se stal smutně proslulý policejní praktikant Klíma. Soud policejní svědectví vzal jako hlavní důkaz, ačkoliv sám Klíma před soudem doznal, že si doma doplnil poznámky činěné při inkriminované schůzi, to znamená, že si do nich mohl připsat co ho náhodou napadlo.

Čeněk Körber (1875–1951)