Odsouzení anarchisty Jakuba Mikolandy na půl roku vězení v roce 1887 v Chicagu

Zpráva o soudu předního českého anarchisty Jakuba Mikolandy z Chicaga v souvislosti s květnovou stávkou roku 1886, která vyústila popravou chicagských anarchistů a vznikem prvomájové tradice. Článek vyšel dne 14. ledna 1887 v listu „Dennice novověku“:

V sobotu 8. ledna 1887 jednáno bylo před soudcem Collinsem o povolení nového soudu v záležitosti obč. Mikolandy, jemuž kladeno za vínu, že súčastnil se srocení na Centre ave. a 17. ul. a učinil též útok na strážníka Caseyho s revolverem. Nejdříve, jak známo, na tuto obžalobu zatčeni byli bratři Dejmkové; Hynek propuštěn na svobodu, Václav však, starší bratr, bývalý roznášeč časopisů směru anarchistického, odsouzen porotou na rok do státního vězení.

Před trestním soudem vyslýchán byl též co svědek Mikolanda, kde byl též zatčen, neb strážníci v něm pojednou prý poznali vůdce onoho srocení na Centre ave. dne 3.května 1886. Mikolandovi kladeno za vinu, že na Caseyho učinil útok s úmyslem zabití a on měl býti souzen před porotou. Státní návladnictvo, ale žalobu zmírnilo, tak že soud odbyt byl bez poroty. Vzdor tvrdošíjnému obhajování uznal soud Mikolandu vinným a obhájce Solomon zadal žádost za nový soud.

V sobotu žádost svoji odůvodňoval, ale soudce Collins žádost za nový soud zamítl a vynesl nad Mikolandou rozsudek, který zní:

„Šestiměsíční vazba v okresním vězení!” Mikolanda hned trest svůj nastoupil. Lhůta jeho vazby vyprší 8. července. ,,Sv.”

Poznámka redakce „Dennice Novověku”: Sledovali jsme bedlivě průběh soudu a nabyli z toho přesvědčení, že Mikolanda nebyl odsouzen proto že spáchal zločin, nýbrž pro svoje „politické” smýšlení. Duše bramborové šlechty chicagské bude míti teď snad pokoj.  

Jakub Mikolanda (1854 – 1907)