ODSOUZENÍ ANARCHISTY KARLA ŠNÁBLA NA 8 MĚSÍCŮ ŽALÁŘE (1897)

V Čechách Karel Šnábl z Duchcova byl odsouzen tyto listopadové dny roku 1897 krajským soudem v Mostě na 8 měsíců do žaláře proto, že měl střeliti po duchcovském policistovi. Šnábl je znám jako dobrý stoupenec našich ideí a poněvadž jeho odsouzením jeho žena, která je ku práci neschopna a tři malé dítky odkázány na nás, jest třeba nejnutnější podpory, aby nemusely hladem zmírati. Přispěj každý čím můžeš!

zdroj: „Dělnické Listy“ v New Yorku z 20.11.1897