ODSOUZENÍ ANARCHITŮ V MOSTĚ ZA ANTIMILITARISTICKÉ ODZNAKY (1908)

Pro antimilitaristické odznaky odsouzeni byli někteří naši kamarádi, kteří se s nimi dostavili dne 5. září 1908 do Mostu k přelíčeni s antimilitaristy Froňkem, Novákem a Trejbalem. Byli zaTčeni a po výslechu propuštěni. Nyní dostali za to 3 dni, ač se odvolávali na to, že odznaky jsou poslancem Freslem interpelovány, což jest na nich naznačeno. Kamarádi odvolali se k místodržitelství. Výsledek oznámíme.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)