Okresní hornická konference anarchistů roku 1903

Jedním z největším shromážděním především severočeských anarchistů, které se zabývalo diskusí ohledně taktiky anarchistického hnutí byla Okresní hornická konference v únoru roku 1903 v Mostě. Konference se účastnili delegáti 60 hornických spolků, kteří jednomyslně podpořili orientaci na urychlené budování odborového hnutí. Výrazné odmítnutí plánů pražských anarchistů navrhujících zakládání propagačních volných skupin, naznačilo vystoupení několika severočeských hornických delegátů, kteří kritizovali „některé kamarády“, že prý místo řešení konkrétních problémů zbytečně filozofují.