OPĚTOVNÉ UVĚZNĚNÍ JOSEFA JIROUŠKA NA 4 MĚSÍCE VĚZENÍ (1882)

Strojnický pomocník Josef Jiroušek byl v únoru 1882 zdejším trestním soudem pro tajné spolčovací odsouzen do tuhého vězení na 4 měsíce. Po přestálém trestu střežen byl policií a když jí bylo oznámeno, že Jiroušek schází se tajně s přívrženci socialismu, byla v bytu jeho vykonána prohlídka a zabaveny dva dopisy známého anarchisty Leopolda Kochmanna, kterýž, aby nemusil nastoupiti přisouzený mu trest žaláře 1 roku, prchl do Ameriky.

Kde vstoupil do anarchistické Mezinárodní dělnické jednoty a od roku 1884 začal vydávat anarchistický časopis „Proletář“ v New Yorku.

V dopisech těch vyzývá Kochmann Jirouška, aby setrval na započaté dráze a dobré věci se ujal.

Včera 27.prosince 1882 odbývalo se s Jirouškem za předsednictví rady z. s. p. Svobody závěrečné přelíčení, v němž byl Jiroušek uznán vinným tajného spolčování a odsouzen opět do vězení na 4 měsíce.

Národní listy, 28.12.1882

Leopold Kochmann (1847 – 1919)