OSLAVA 1.MÁJE 1894 V CLEVELANDU

České dělnické vzdělávací spolky Jan Žižka a Karel Havlíček Borovský v Clevelandu pořádaly společnou slavnost na oslavu 1. května, která se dobře zdařila. Jmenované spolky děkují všem návštěvníkům za hojnou návštěvu a soudruhu Františkovi Kohoutkovi za darovanou soudku ležáku ve prospěch čistého výtěžku z této slavnosti.

My doufáme, že příštího 1. května bude naše slavnost ještě lépe navštívena.

Antonín Zeithamer, tajemník

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 26.05.1894, č. 30