Oslava 20 let Všeobecného vzdělávacího spolku Májoslav v Ervenicích v roce 1909

Dne 5.září 1909 uspořádali anarchisté z Všeobecného vzdělávacího spolku Májoslav v Ervenicích oslavu 20-letého trvání spolku. Oslava začala ve dvě hodiny odpoledne ve spolkovém hostinci „U města Prahy“. Ve dvě hodiny slavnost začala přednáškou „Vývoj socialismu a jeho postup“ a večer pokračovala divadelním představením „Zlatý bůh, neb odboj s kapitálem.“

spolkový hostinec „U města Prahy v Ervenicích, kde se scházeli místní anarchisté