Oslava 34 let existence Odborného hornického podporujícího spolku v Duchcově 8.srpna 1909

Odborný hornický podporující spolek v Duchcově oslavil v roce 1909 úctyhodných 34 let existence, i když byl po první generální hornické stávce v roce 1882 nakrátko rozpuštěn během represí, za to, že stál v čele této hornické stávky a podílelel se na jeho organizaci. Spolek se stal velkou oporou anarchistického hnutí a dokázal ve svých řadách sdružit víc jak 1000 členů z Duchcova a jeho okolí. Spolek uspořádal slavnostní večer 8.srpna 1909, původně byl plánován již na 1.srpna, ale pro nepřízeň počasí byl přeložen o týden. Slavnost se konala ve spolkovém hostinci „U Voglů“ pana Karla Vogla v Duchcově poblíž jezera Barbora. Akce začínala v devět dopoledne. Mezi devátou a půl desátou probíhalo vítaní příchozích hostů na slavnost. V půl desáté poté začala veřejná přednáška na téma „Národohospodářství a hornictví“. Odpoledně v půl třetí byla pronesena slavnostní řeč a ve tři hodiny začala zábava, venku zahradní koncert a v sále hostince obchůzkový tanec. Lístky na koncert stály v předprodeji 30 haléřů a na místě za 40. Večer ještě proběhl slavnostní věneček, na které bylo vstupně pro muže jedna koruna a pro každou dámu 20 haléřů. Lístky bylo možné zakoupit u členů spolku a hostinských Karla Vogla a pana Davida.

Na stránkách anarchistického týdeníku Hornické listy, byla pořadateli zveřejněna krom pozvánky také tato notička: „Spolky, s námi smýšlející, naší slavnost navštíví buď deputací neb korporativně a tím nám pomohou naší slavnost dovršit. Žádáme zdvořile ctěné spolky, které by nás příchodem poctít chtěly, by nám do 25.července vědomost o tom dali. Doufáme, že spolky v Duchcově na týž den žádné zábavy pořádat nebudou.“