OSLAVA CHICAGSKÝCH MUČEDNÍKŮ ČESKÝMI ANARCHISTY V CHICAGU, 11.11.1891

Chicagští anarchisté slavili den popravy svých soudruhů, před čtyřmi léty tam provedené, způsobem okazalým a při vzrostlé vzdornosti. Od doby oné popravy se objevili zase poprvé co průvod s červenými prapory a odznaky.

Za Čechy figuroval známý anarchista M. Mikolanda a ve průvodu zaujímala místo česká Mezinárodní dělnická jednota. Před oddělením tímto kráčelo devět českých děvčátek, v jichž čele jedno bíle oděné neslo meč a kvítí, representujíc ducha svobody, bratrství a rovnosti. Pět jiných, oděných temnočerveně, mělo pásy s jmény Spies, Parsons, Ling, Engel a Fischer, kdežto tři ostatní, oblečené bíle, měla pásy s jmény Fielden, Schwab a Neebe. Vůbec bralo se jménem Čechů při tom účastenství vynikavé.

Nad hrobami popravených na hřbitově Waldheimském přednášela Emma Pokorná českou báseň “Naši mučedníci“ a Mikolanda pak měl českou řeč.

Pokrok západu: týdenník politický, poučný a zábavný. Omaha: 11.11.1891