OSLAVA DVOULETÉHO TRVÁNÍ ČESKO-SLOVANSKÉHO DĚLNICKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU V PASSAIC 23.12.1893

Česko-slovanský dělnický vzdělávací spolek v Passaic, který sdružoval místní české anarchokomunisty v rámci Mezinárodní dělnické jednoty (International Workingmens Association – IWA), pořádal na oslavu svého dvouletého trvání v sobotu, dne 23. prosince 1893, večer o 7 hodin v hostinci Edwarda Levandovskýho na 2. ulici „Domácí zábavu a přátelský večer,“ spojenou se sólovými a komickými výstupy, zpěvem a deklamacemi. Při zábavě poprvé účinkoval nově založený odbor pěvecký a dramatický. Vstup byl volný.