Otevření bezvěrecké knihovny v Komořanech (1919)

Anarchističtí bezvěrci v Komořanech navázali na předválečnou činnost anarchistického Vzdělávacího spolku „Kniha“, který fungoval v letech 1890 – 1914, za války byl násilně rozpuštěn. Již od počátku roku vyzývali místní anarchisté k vrácení knížek na stránkách Hornických listů. Ve stejný rok byl v dubnu založena Skupina bezvěrců v Komořanech. ve svých snahách neustali, právě naopak.

Dne 29.června 1919 Skupina Bezvěrců otevřela veřejnou knihovnu. Veřejná knihovna vydávala knížky každou neděli od 8 do 11 hodin. Knihovna sídlila ve spolkových místnostech hostince „U Solců“ v Komořanech.