OZNÁMENÍ NEODVISLÉ MEZINÁRODNÍ OMLADINY V CHICAGU Z PROSINCE 1896

Soudruzi navštěvující schůze „Neodvislé Mezinárodní Omladiny”, které se dosud odbývaly každou neděli dopoledne, uznala za dobré, by na dále byly schůze ty rozděleny pro dvoji druh působnosti a sice: Pro příště každou první a třetí neděli v měsíci bude odbývána poradní schůze soudruhů, kteří mají dobrou vůli v dělnickém hnutí působiti dle společného dohodnutí. Ve schůzích těch budou vedeny pouze věcné, potřebné debaty, vyřizovány běžné a obchodní záležitosti, ale žádné přednášky nebudou pořádány. Každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci budou odbývány schůze, v nichž veškeren čas věnován bude přednáškám a poučným rozhovorům. Tato změna učiněna proto, aby mnozí z návštěvníků schůzí „Omladiny” nebyli nuceni nudit se tam mnohdy dlouhý čas než-li se projedná některá věc, již oni považují třeba za zcela malichernou. Všecky schůze budou nyní počínati o 8. hodiny ranní v místnosti p. A. Nágla č. 535 — 589 Blue Isl. Avenue. Zveme všecky soudruhy, kteří pociťují tu hroznou nespravedlnost nynějších vládnoucích a kapitalistických lotrů, by se zúčastňovali těchto schůzí a přičinili se s námi o brzké vyhlazení těchto rdousitelů svobody z povrchu země. „Neodvislá Mezinárodní Omladina” v Chicagu.