Oznámení o konání bezvěreckých přednášek anarchistou Janem Opletalem (1919)

Počátkem února 1919 uveřejnili na titulní straně Hornické listy informaci o chystaném agitačním turné brněnského anarchistického veterána Jana Opletala v následujícím znění:

Upozornění!

Redaktor „Matice Svobody“, hned po vypuknutí války násilně potlačené, Jan Opletal, hodlá na Českém Severu pořádati řadu přednášek na themata republikánská, bezvěrecká a o anarchismu. Žádá všecky naše spolky a organisace, aby ohledně toho obrátily se ne jeho adresu:

Jan Opletal, redaktor

Královo Pole u Brna

Hornické listy, dne 7.února 1919, číslo 5, ročník 12.

Dne 21.února 1919 přináší Hornické listy následující výzvu:

Organisace, které by se ohledně přednášky chtěly samostatně obrátit na redaktora J.Opletala, nechť vezmou na vědomí novou jeho adresu: Jan Opletal, Uherské Hradiště č.103, Morava.

Jan Opletal (1857–1933)