OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ KONFERENCE OMLADINY Z MLADOBOLESLAVSKA 20.11.1892

Soudruzi mladoboleslavští s dohodnutím se se soudruhy okolními usnesli se svolati krajinskou konferenci na den 20. listopad 1892 s programem: 1. Organisace. 2. Tisk 3. Taktika. Sjezd odbývati se bude na základě § 2. shromažďovacího zákona. Veškeré dotazy a dopisy řízeny buďtež na podepsané:

Hynek Holub, Mladá Boleslav č. 61 – II

Antonín Hlaváček, Mladá Boleslav č. 138 IV