OZNÁMENÍ O ÚMRTÍ ANARCHISTY ALFREDA MEDERA (1897

Na stránkách anarchistického listu „Proletář“ byla v květnu 1897 otištěna smutná zpráva: „Alfred Meder zemřel po krátké avšak trapné nemoci dne 3.května 1897 v Mladé Boleslavi. Opět jeden z našich soudruhů vyrván nám smrtí. Zesnulý byl upřimný soudruh a věrný stoupenec zásady anarchistické. Organisace Mladoboleslavská ztrácí v něm čilého a horlivého člena. Čest jeho památce!“